Vi trykker tekst og fine motiv på bryllaupsgåver, jubileumsgåver og skinn til andre anledningar

Om du ynskjer å bestille eit skinn med personleg trykk på har du kome til rette staden. Vi trykker alt frå enkle namnetrykk med fødselsdato, dåpsdato, bryllaupsdato med meir, til meir avanserte trykk på rektangulære skinn med rammer og symmetriske trykk. 

Sjå under for døme på trykk.

Om du ynskjer eit enkelt trykk kan dette bestillast her. Kjøp "Personleg trykk" til kr 400 i tillegg til det skinnet du ynskjer vi skal trykke på. Vi ber deg vente med å betale til vi har bekrefta at vi kan lage trykket og sende skinnet innanfor fristen din. Vi tek kontakt. 

Hugs å skrive inn ønska tekst, oppsett og ønska trykk/design. Dersom du ønsker meir enn ein enkelt namnetekst og dato vil prisen verte høgre. Vi avtaler alltid dette på førehand før vi set i gang med trykkinga. 

Barneskinn

Pris: 990,00 NOK
Babyskinn av norsk lam med trykt motiv som på bildet. Babyskinna er supermjuke, korthåra og vaskbare. Vi kan trykke på namn og fødselsdato for eit påslag på Kr 200. Skinna er garva hos Granberg Garveri.

Personleg trykk

Pris: 400,00 NOK
Dette er eit døme på bryllaupsdesign til saueskinn. Vi trykker på eit skinn du sjølv vel ut. Prisen på trykket kjem i tillegg til prisen på skinnet. Vi trykker også på dåpsskinn, jubileumsgåver med meir. Namn , dato og litt enkel design/ekstra motiv. Vi kan også trykke andre design enn dette, men då vert pris på forespørsel etter omfanget på jobben.

Babyskinn med trykk

Pris: 1190,00 NOK
Dette er eit skinn av lam som er svært mjukt, og naturleg korthåra; perfekt under små babyar. Skinnet kan påførsdt trykk etter eige ynskje, til dømes eit stort motiv av ein nyfødd baby i ei vogge, og du vél sjølv kva namn du evnt vil ha med. Dersom du også ynskjer fødselsdato, dåpsdato eller annan tekst, betalar du litt ekstra for dette. Pris på førespurnad.

Bryllaupsfell

Pris: 5000,00 NOK
Denne fellen var spesialbestilt som bryllaupsgåve og har meir omfattande trykk. Prisen inkluderte to skinn, tilskjering, samansying, påføring av trykk og påsying av «brudekant», ei ramme av skinn rundt fellen. Alt sy-arbeid vert gjort for hand utan maskin.

Jubileumsskinn

Pris: 1890,00 NOK
Dette skinnet har personleg trykk og er eksempel på eit jubileumsskinn. Vi trykker på bestilling og treng normalt å få bestillinga seinast to veker før skinnet bør sendast.