Nedprisa, 2. sortering og tilbod

Her finn du saueskinn som er nedprisa. Nokre av dei er 2. sorteringsskinn med små skader, saumar eller tynn hud. Andre har vi prisa ned på grunn av at dei er litt små i forhold til andre skinn. Nokre skinn er rett og slett berre på tilbod :)

Spælsauskinn 21196

Pris: 1490,00 NOK
Skinn av gamalnorsk spælsau frå Hauane gard i Dalsfjord. Kjøtsida har nokre saumar ved halsen og eit lite rosa pennestrek på mageskinnet. Skinnet er rabattert Kr 300 pga dette. Omtrentlege mål: 97 cm x 62 cm. Garva hos Granberg Garveri.

Villsauskinn 21190

Pris: 1290,00 NOK
Skinn av gamalnorsk sau frå Pergarden si eiga besetning. Skinnet er nedprisa pga hôl på kjøtsida. Zoom inn på bilde av kjøtsida for detaljar. Omtrentlege mål: 75 cm x 58 cm. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 21188

Pris: 1290,00 NOK
Skinn av gamalnorsk sau frå Pergarden si eiga besetning. Skinnet er nedprisa pga hôl i kjøtsida. Zoom inn på bilde av kjøtsida for detaljar. Omtrentlege mål: 89 cm x 63 cm. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 21187

Pris: 1290,00 NOK
Skinn av gamalnorsk sau frå Pergarden si eiga besetning. Skinnet er nedprisa pga hôl på kjøtsida. Zoom inn på bilde av kjøtsida for detaljar. Omtrentlege mål: 82 cm x 53 cm. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 21186

Pris: 1290,00 NOK
Skinn av gamalnorsk sau frå Pergarden si eiga besetning. Skinnet er nedprisa pga hôl i kjøtsida. Zoom inn på bilde av kjøtsida for detaljar. Omtrentlege mål: 89 cm x 63 cm. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 21185

Pris: 990,00 NOK
Skinn av gamalnorsk sau frå Pergarden si eiga besetning. Skinnet er nedprisa pga litt "rufsete" kjøtside. Zoom inn på bilde av kjøtsida for detaljar. Omtrentlege mål: 75 cm x 53 cm. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 21184

Pris: 1190,00 NOK
Skinn av gamalnorsk sau frå Pergarden si eiga besetning. Skinnet er nedprisa pga litt "rufsete" kjøtside. Zoom inn på bilde av kjøtsida for detaljar. Omtrentlege mål: 83 cm x 53 cm. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 21183

Pris: 1290,00 NOK
Skinn av gamalnorsk sau frå Pergarden si eiga besetning. Skinnet er nedprisa pga litt "rufsete" kjøtside. Zoom inn på bilde av kjøtsida for detaljar. Omtrentlege mål: 94 cm x 58 cm. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 21181

Pris: 1290,00 NOK
Skinn av gamalnorsk sau frå Pergarden si eiga besetning. Skinnet er nedprisa pga litt "rufsete" kjøtside. Zoom inn på bilde av kjøtsida for detaljar. Omtrentlege mål: 94 cm x 72 cm. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 21180

Pris: 1290,00 NOK
Skinn av gamalnorsk sau frå Pergarden si eiga besetning. Skinnet er nedprisa pga litt "rufsete" kjøtside. Zoom inn på bilde av kjøtsida for detaljar. Omtrentlege mål: 82 cm x 60 cm. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 21178

Pris: 1190,00 NOK
Skinn av gamalnorsk sau frå Pergarden si eiga besetning. Skinnet er nedprisa pga nokre hôl på kjøtsida. Zoom inn på bilde av kjøtsida for detaljar. Omtrentlege mål: 88 cm x 48 cm. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 21177

Pris: 1190,00 NOK
Skinn av gamalnorsk sau frå Pergarden si eiga besetning. Skinnet er nedprisa pga litt "rufsete" kjøtside. Zoom inn på bilde av kjøtsida for detaljar. Omtrentlege mål: 82 cm x 59 cm. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 21175

Pris: 890,00 NOK
Skinn av gamalnorsk sau frå Pergarden si eiga besetning. Skinnet er nedprisa sidan det er lite. Omtrentlege mål: 72 cm x 52 cm. Garva hos Roar Pels.

Spælsauskinn 21196

Pris: 1390,00 NOK
Skinn av gamalnorsk spælsau frå Hauane gard i Dalsfjord. Nokre saumar og ein rosa pennestrek på kjøtsida. Skinnet er rabatter med kr 300 pga dette. Omtrentlege mål: 97 cm x 62 cm. Garva hos Granberg Garveri.

Villsauskinn 21165

Pris: 990,00 NOK
Skinn av villsau / gamalnorsk sau frå Pergarden sin eigen flokk. Fin kjøtside. Omtrentlege mål: 79 cm x 54 cm. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 21142

Pris: 990,00 NOK
Skinn av villsau / gamalnorsk sau. Fin kjøtside. Omtrentlege mål: 72 cm x 54 cm. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 21138

Pris: 990,00 NOK
Skinn av villsau / gamalnorsk sau. Fin kjøtside. Omtrentlege mål: 92 cm x 67 cm. Garva hos Roar Pels

Villsauskinn 21131

Pris: 990,00 NOK
Skinn av villsau / gamalnorsk sau. Fin kjøtside. Omtrentlege mål: 79 cm x 61 cm. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 21111

Pris: 990,00 NOK
Skinn av villsau / gamalnorsk sau. Fin kjøtside sett vekk frå ein liten saum. Omtrentlege mål: 86 cm x 57 cm. Garva hos Roar Pels

Villsauskinn 21105

Pris: 1090,00 NOK
Lite skinn av villsau / gamalnorsk sau frå Pergarden sin eigen flokk. Fin kjøtside. Omtrentlege mål: 80 cm x 66 cm. Garva hos Roar Pels.

Pelssauskinn 21077

Pris: 1590,00 NOK
Skinn av norsk pelssau. Fin kjøtside bortsett frå ei skrape i huda ved nakken (zoom inn på bildet). Omtrentlege mål: 88 cm x 74 cm. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 20046

Pris: 990,00 NOK
Stort skinn av vaksen villsau / gamalnorsk sau. Skinnet har eit større hol i bakkant. Viser ikkje på ullsida. Skinnet er rabattert med Kr 300 pga dette og noko rufsete kantar. Omtrentlege mål: 100 cm x 69 cm. Garva hos Roar pels.

Villsauskinn 18063

Pris: 990,00 NOK
Skinn av villsau frå Pergarden i Dalsfjord. Fin kjøtside. Omtrentlege mål: 94 cm x 72 cm. Garva hos Roar Pels.

Pelssauskinn 17161

Pris: 1590,00 NOK
Nedklipt skinn sv pelssau. Fin kjøtside men med ein liten saum. Omtrentlege mål: 91 x 63 cm. Garva hos Roar Pels.

Blandingsskinn 16083

Pris: 1390,00 NOK
Skinn av pelssauhybrid (ikke reinrasa pelssau). Fin kjøtside. Omtrentlege mål: 93 cm x 69 cm. Garva hjå Roar Pels.

Villsauskinn 17104

Pris: 750,00 NOK
Villsauskinn frå Dalsfjord. Litt rufsete kjøtside med nokre saumar eller små hòl. Skinnet er nedprisa pga dette. Omtrentlege mål: 88 cm x 58 cm. Garva hos Roar Pels.