Nedprisa, 2. sortering og tilbod

Her finn du saueskinn som er nedprisa. Nokre av dei er 2. sorteringsskinn med små skader, saumar eller tynn hud. Andre har vi prisa ned på grunn av at dei er litt små i forhold til andre skinn. Nokre skinn er rett og slett berre på tilbod :)

Villsauskinn 21165

Pris: 990,00 NOK
Skinn av villsau / gamalnorsk sau frå Pergarden sin eigen flokk. Fin kjøtside. Omtrentlege mål: 79 cm x 54 cm. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 21161

Pris: 990,00 NOK
Skinn av villsau / gamalnorsk sau. Fin kjøtside. Omtrentlege mål: 75 cm x 56 cm. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 21143

Pris: 990,00 NOK
Lite skinn av villsau / gamalnorsk sau. Fin kjøtside. Omtrentlege mål: 77 cm x 58 cm. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 21142

Pris: 990,00 NOK
Skinn av villsau / gamalnorsk sau. Fin kjøtside. Omtrentlege mål: 72 cm x 54 cm. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 21139

Pris: 990,00 NOK
Lite skinn av villsau / gamalnorsk sau. Fin kjøtside. Omtrentlege mål: 70 cm x 58 cm. Garva hos Roar Pels

Villsauskinn 21138

Pris: 990,00 NOK
Skinn av villsau / gamalnorsk sau. Fin kjøtside. Omtrentlege mål: 92 cm x 67 cm. Garva hos Roar Pels

Villsauskinn 21131

Pris: 990,00 NOK
Skinn av villsau / gamalnorsk sau. Fin kjøtside. Omtrentlege mål: 79 cm x 61 cm. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 21111

Pris: 990,00 NOK
Skinn av villsau / gamalnorsk sau. Fin kjøtside sett vekk frå ein liten saum. Omtrentlege mål: 86 cm x 57 cm. Garva hos Roar Pels

Villsauskinn 21105

Pris: 1090,00 NOK
Lite skinn av villsau / gamalnorsk sau frå Pergarden sin eigen flokk. Fin kjøtside. Omtrentlege mål: 80 cm x 66 cm. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 21104

Pris: 990,00 NOK
Skinn av villsau / gamalnorsk sau frå Pergarden sin eigen flokk. Fin kjøtside. Omtrentlege mål: 79 cm x 58 cm. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 21102

Pris: 990,00 NOK
Lite skinn av villsau / gamalnorsk sau frå Pergarden sin eigen flokk. Fin kjøtside. Omtrentlege mål: 75 cm x 61 cm. Garva hos Roar Pels.

Pelssauskinn 21079

Pris: 1490,00 NOK
Skinn av norsk pelssau. Fin kjøtside, men ulla på kanten av nakken er litt skamklipt. Skinnet rabattert Kr 200 pga dette. Omtrentlege mål: 95 cm x 65 cm. Garva hos Roar Pels.

Pelssauskinn 21077

Pris: 1590,00 NOK
Skinn av norsk pelssau. Fin kjøtside bortsett frå ei skrape i huda ved nakken (zoom inn på bildet). Omtrentlege mål: 88 cm x 74 cm. Garva hos Roar Pels.

Gotlandsfårskinn 19160

Pris: 1990,00 NOK
Skinn av Gotlandsfår. 2.sortering pga saum på baksida. Rabattert pris. Omtrentlege mål: 91 cm x 69 cm. Garva hos Tranås Skinnberedning i Sverige.

Villsauskinn 18063

Pris: 990,00 NOK
Skinn av villsau frå Pergarden i Dalsfjord. Fin kjøtside. Omtrentlege mål: 94 cm x 72 cm. Garva hos Roar Pels.

Pelssauskinn 17161

Pris: 1590,00 NOK
Nedklipt skinn sv pelssau. Fin kjøtside men med ein liten saum. Omtrentlege mål: 91 x 63 cm. Garva hos Roar Pels.

Blandingsskinn 16083

Pris: 1390,00 NOK
Skinn av pelssauhybrid (ikke reinrasa pelssau). Fin kjøtside. Omtrentlege mål: 93 cm x 69 cm. Garva hjå Roar Pels.

Villsauskinn 20046

Pris: 990,00 NOK
Stort skinn av vaksen villsau / gamalnorsk sau. Skinnet har eit større hol i bakkant. Viser ikkje på ullsida. Skinnet er rabattert med Kr 300 pga dette og noko rufsete kantar. Omtrentlege mål: 100 cm x 69 cm. Garva hos Roar pels.

Villsauskinn 20033

Pris: 990,00 NOK
Lite skinn av villsau / gamalnorsk sau. Fin kjøtside. Omtrentlege mål: 92 cm x 62 cm. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 17104

Pris: 750,00 NOK
Villsauskinn frå Dalsfjord. Litt rufsete kjøtside med nokre saumar eller små hòl. Skinnet er nedprisa pga dette. Omtrentlege mål: 88 cm x 58 cm. Garva hos Roar Pels.