Nedprisa, 2. sortering og tilbod

Her finn du saueskinn som er nedprisa. Nokre av dei er 2. sorteringsskinn med små skader, saumar eller tynn hud. Andre har vi prisa ned på grunn av at dei er litt små i forhold til andre skinn. Nokre skinn er rett og slett berre på tilbod :)

Villsauskinn 20046

Pris: 990,00 NOK
Stort skinn av vaksen villsau / gamalnorsk sau. Skinnet har eit større hol i bakkant. Viser ikkje på ullsida. Skinnet er rabattert med Kr 300 pga dette og noko rufsete kantar. Omtrentlege mål: 100 cm x 69 cm. Garva hos Roar pels.

Villsauskinn 20045

Pris: 990,00 NOK
Lite skinn av villlsau / gamalnorsk sau. Fin kjøtside. Omtrentlege mål: 70 cm x 51 cm. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 20038

Pris: 990,00 NOK
Skinn av gamalnorsk sau / villsau. Fin kjøtside. Omtrentlege mål: 73 cm x 58 cm. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 20033

Pris: 990,00 NOK
Lite skinn av villsau / gamalnorsk sau. Fin kjøtside. Omtrentlege mål: 92 cm x 62 cm. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 20031

Pris: 990,00 NOK
Lite skinn av villsau / gamalnorsk sau. Fin kjøtside. Omtrentlege mål: 81 cm x 62 cm. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 20025

Pris: 990,00 NOK
Skinn av villsau / gamalnorsk sau. Fin kjøtside sett vekk frå to små hól. Omtrentlege mål: 79 cm x 55 cm. Garva hos Roar Pels.

Blandingsskinn 20024

Pris: 990,00 NOK
Skinn av blandingsrase villsau/gamalnorsk spælsau. Kjøtsida er fin. Omtrentlege mål: 83 cm x 55 cm. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 20012

Pris: 990,00 NOK
Lite skinn av villsau/gamalnorsk sau. Fin kjøtside. Omtrentlege mål: 79 cm x 58 cm. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 20011

Pris: 940,00 NOK
Lite skinn av villsau/gamalnorsk sau. Lang saum på kjøtsida. Heilt og fint skinn elles. Omtrentlege mål: 81 cm x 48 cm. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 20009

Pris: 990,00 NOK
Skinn av villsau/gamalnorsk sau. Fin kjøtside. Omtrentlege mål: 79 cm x 58 cm. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 19117

Pris: 990,00 NOK
Skinn av villsau / gamalnorsk sau frå garden Skiftane i Dalsfjord. Omtrentlege mål: 70 cm x 64 cm. Skinnet har litt slakteskade på kjøtsida med ein lengre saum. Rabattert kr 300. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 19098

Pris: 990,00 NOK
Lite skinn av villsau/gamalnorsk sau frå Pergarden si eiga besetning. Omtrentlege mål: 80 cm x 48 cm. Kjøtsida er fin sett vekk frå eit lite slaktesår. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 17104

Pris: 950,00 NOK
Villsauskinn frå garden Skiftane i Dalsfjord. Litt rufsete kjøtside med nokre saumar eller snå hòl. Skinnet er nedprisa pga dette. Omtrentlege mål: 88 cm x 58 cm.

Spælsauskinn 17233

Pris: 1090,00 NOK
Skinn av færøysk spælsau. Fin kjøtside. Omtrentlege mål: 105 cm x 67 cm. Garva hos Roar Pels.