Nedprisa, 2. sortering og tilbod

Her finn du saueskinn som er nedprisa. Nokre av dei er 2. sorteringsskinn med små skader, saumar eller tynn hud. Andre har vi prisa ned på grunn av at dei er litt små i forhold til andre skinn. Nokre skinn er rett og slett berre på tilbod :)

Villsauskinn 19117

Pris: 990,00 NOK
Skinn av villsau / gamalnorsk sau frå garden Skiftane i Dalsfjord. Omtrentlege mål: 70 cm x 64 cm. Skinnet har litt slakteskade på kjøtsida med ein lengre saum. Rabattert kr 300. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 19098

Pris: 990,00 NOK
Lite skinn av villsau/gamalnorsk sau frå Pergarden si eiga besetning. Omtrentlege mål: 80 cm x 48 cm. Kjøtsida er fin sett vekk frå eit lite slaktesår. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 19093

Pris: 990,00 NOK
Lite skinn av villsau / gamalnorsk sau. Fin kjøtside. Omtrentlege mål: 89 cm x 53 cm. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 19089

Pris: 990,00 NOK
Lite skinn av villsau frå Pergarden. Fin kjøtside. Omtrentlege mål: 79 cm x 47 cm. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 19087

Pris: 890,00 NOK
Lite skinn av villsau/gamalnorsk sau. Fin kjøtside. Omtrentlege mål: 73 cm x 41 cm. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 19086

Pris: 890,00 NOK
Lite skinn av villsau/gamalnorsk sau. Omtrentlege mål: 73 cm x 59 cm. Fin kjøtside. Garva hos Roar Pels.

Saueskinn 19058

Pris: 1190,00 NOK
Skinn av blandingsrase villsau/spælsau frå Pergarden i Dalsfjord. Fin kjøtside sett vekk frå ein lengre saum etter slakteskade. Skinnet er rabattert med kr 100. Omtrentlege mål: 83 cm x 62 cm. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 17104

Pris: 950,00 NOK
Villsauskinn frå garden Skiftane i Dalsfjord. Litt rufsete kjøtside med nokre saumar eller snå hòl. Skinnet er nedprisa pga dette. Omtrentlege mål: 88 cm x 58 cm.

Nedklipt lammeskinn av norsk kvit sau

Pris: 790,00 NOK
Lammeskinn av norsk kvit sau. Desse skinna er nedklipte slik at ulla er veldig kort. Måla på skinna kan variere litt, men lengda er ca 100 cm (+/- 10 cm) og breidda ca 65 cm (+/- 10 cm). Skinna kan vaskast i vaskemaskin om du fyl vaskeanvisninga som ligg på nettsidene våre.

Spælsauskinn 17233

Pris: 1090,00 NOK
Skinn av færøysk spælsau. Fin kjøtside. Omtrentlege mål: 105 cm x 67 cm. Garva hos Roar Pels.