Nedprisa, 2. sortering og tilbod

Her finn du saueskinn som er nedprisa. Nokre av dei er 2. sorteringsskinn med små skader, saumar eller tynn hud. Andre har vi prisa ned på grunn av at dei er litt små i forhold til andre skinn. Nokre skinn er rett og slett berre på tilbod :)

Villsauskinn 20065

Pris: 1190,00 NOK
Sau av villsau / gamalnorsk sau. Kjøtsida har nokre hôl og litt rufs etter slakteskade. Omtrentlege mål: 103 cm x 74 cm. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 20054

Pris: 1190,00 NOK
Skinn av villsau / gamalnorsk sau. Huda har fleire hôl etter slakteskade, men dei viser ikkje på hårsida. Skinnet er rabattert Kr 200 pga dette. Omtrentlege mål: 92 cm x 70 cm.

Villsauskinn 20065

Pris: 1190,00 NOK
Skinn av villsau / gamalnorsk sau. Kjøtsida har nokre slakteskader. Sjå bilde for detaljar. Skinnet er rabattert Kr 200. Omtrentlege mål: 103 cm x 74 cm. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 20062

Pris: 990,00 NOK
Skinn av villsau / gamalnorsk sau. Kjøtsida har eit hol, men det viser ikkje på hårsida. Omtrentlege mål: 80 cm x 72 cm. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 19058

Pris: 990,00 NOK
Skinn av villsau / gamalnorsk sau. Kjøtsida har ein lang saum som er fint sydd. Omtrentlege mål: 83 cm x 62 cm. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 19086

Pris: 990,00 NOK
Lite skinn av villsau / gamalnorsk sau. Fin kjøtside. Omtrentlege mål: 73 cm x 59 cm. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 20056

Pris: 890,00 NOK
Lite skinn av villsau / gamalnorsk sau med fleire små hol på hudsida etter slakteskade. Omtrentlege mål: 71 cm x 48 cm. Garva hos Roar Pels

Gutefårskinn 17146

Pris: 1590,00 NOK
Skinn av svensk gutefår. Fin kjøtside. Omtrentlege mål: 80 cm x 68 cm. Garva hos Tranaas Skinnberedning.

Blandingsskinn 16083

Pris: 1390,00 NOK
Skinn av pelssauhybrid (ikke reinrasa pelssau). Fin kjøtside. Omtrentlege mål: 93 cm x 69 cm. Garva hjå Roar Pels.

Spælsauskinn 18154

Pris: 1090,00 NOK
Skinn av færøysk spælsau. Fin kjøtside. Omtrentlege mål: 105 cm x 69 cm. Garva hos Roar pelsindustri.

Stort villsauskinn 20051

Pris: 1390,00 NOK
Stort skinn av vaksen villsau. Rabattert med Kr 100 pga slakteskade/saum på baksida. Skaden er ikkje synleg på hårsida. Omtrentlege mål: 110 cm x 68 cm. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 20046

Pris: 990,00 NOK
Stort skinn av vaksen villsau / gamalnorsk sau. Skinnet har eit større hol i bakkant. Viser ikkje på ullsida. Skinnet er rabattert med Kr 300 pga dette og noko rufsete kantar. Omtrentlege mål: 100 cm x 69 cm. Garva hos Roar pels.

Villsauskinn 20038

Pris: 990,00 NOK
Skinn av gamalnorsk sau / villsau. Fin kjøtside. Omtrentlege mål: 73 cm x 58 cm. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 20033

Pris: 990,00 NOK
Lite skinn av villsau / gamalnorsk sau. Fin kjøtside. Omtrentlege mål: 92 cm x 62 cm. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 20012

Pris: 990,00 NOK
Lite skinn av villsau/gamalnorsk sau. Fin kjøtside. Omtrentlege mål: 79 cm x 58 cm. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 20011

Pris: 940,00 NOK
Lite skinn av villsau/gamalnorsk sau. Lang saum på kjøtsida. Heilt og fint skinn elles. Omtrentlege mål: 81 cm x 48 cm. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 19098

Pris: 990,00 NOK
Lite skinn av villsau/gamalnorsk sau frå Pergarden si eiga besetning. Omtrentlege mål: 80 cm x 48 cm. Kjøtsida er fin sett vekk frå eit lite slaktesår. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 17104

Pris: 850,00 NOK
Villsauskinn frå garden Skiftane i Dalsfjord. Litt rufsete kjøtside med nokre saumar eller små hòl. Skinnet er nedprisa pga dette. Omtrentlege mål: 88 cm x 58 cm.