Nedprisa, 2. sortering og tilbod

Her finn du saueskinn som er nedprisa. Nokre av dei er 2. sorteringsskinn med små skader, saumar eller tynn hud. Andre har vi prisa ned på grunn av at dei er litt små i forhold til andre skinn. Nokre skinn er rett og slett berre på tilbod :)

Villsauskinn 21005

Pris: 1190,00 NOK
Skinn av villsau / gamalnorsk sau. Rabattert sidan kantane på mageskinnet har blitt klipt heilt ned og ikkje ser heilt bra ut (sjå bilde). Omtrentlege mål: 103 cm x 61 cm. Garva hos Granberg Garveri.

Villsauskinn 20065

Pris: 1190,00 NOK
Sau av villsau / gamalnorsk sau. Kjøtsida har nokre hôl og litt rufs etter slakteskade. Omtrentlege mål: 103 cm x 74 cm. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 20056

Pris: 890,00 NOK
Lite skinn av villsau / gamalnorsk sau med fleire små hol på hudsida etter slakteskade. Omtrentlege mål: 71 cm x 48 cm. Garva hos Roar Pels

Gutefårskinn 17146

Pris: 1590,00 NOK
Skinn av svensk gutefår. Fin kjøtside. Omtrentlege mål: 80 cm x 68 cm. Garva hos Tranaas Skinnberedning.

Gotlandsfårskinn 19160

Pris: 1990,00 NOK
Skinn av Gotlandsfår. 2.sortering pga saum på baksida. Rabattert pris. Omtrentlege mål: 91 cm x 69 cm. Garva hos Tranås Skinnberedning i Sverige.

Blandingsskinn 16083

Pris: 1390,00 NOK
Skinn av pelssauhybrid (ikke reinrasa pelssau). Fin kjøtside. Omtrentlege mål: 93 cm x 69 cm. Garva hjå Roar Pels.

Villsauskinn 20046

Pris: 990,00 NOK
Stort skinn av vaksen villsau / gamalnorsk sau. Skinnet har eit større hol i bakkant. Viser ikkje på ullsida. Skinnet er rabattert med Kr 300 pga dette og noko rufsete kantar. Omtrentlege mål: 100 cm x 69 cm. Garva hos Roar pels.

Villsauskinn 20033

Pris: 990,00 NOK
Lite skinn av villsau / gamalnorsk sau. Fin kjøtside. Omtrentlege mål: 92 cm x 62 cm. Garva hos Roar Pels.

Villsauskinn 17104

Pris: 850,00 NOK
Villsauskinn frå garden Skiftane i Dalsfjord. Litt rufsete kjøtside med nokre saumar eller små hòl. Skinnet er nedprisa pga dette. Omtrentlege mål: 88 cm x 58 cm.