Saueskinn til skinnfell

Desse bileta syner eksempel saueskinn som høver saman til skinnfell. Dersom du er ute etter skinn som høver til dette formålet, er du velkomen til å ta kontakt med oss gjennom kontaktsida vår. Me vil gjerne hjelpe deg til å finne skinn som høver saman. Me har sjølve kunnskap om dette handverket, og vil soleis kunne bidra konstruktivt i prosessen med å velge skinn. 

Dersom du ynskjer å kjøpe fleire skinn på éin gong, kan du få kvantumsrabatt. Me gir også rabatt til kundar som handlar mange skinn med oss over tid. Ta kontakt for tilbod.