Saueskinn til skinnfell

To skinn av villsau. Nr 15102 og 15103. Garva hjå Granberg Garveri.

Skinn av villsau. Nr 15105 og 15106. Skinna er garva hjå Granberg Garveri.

Skinn av villsau. Skinn nr 15107 og 15108. Garva hjå Granberg Garveri. SOLGT!

Desse bileta syner eksempel på par av saueskinn som høver saman til skinnfell. Dersom du er ute etter spesielle skinn som høver til dette formålet, er du velkomen til å ta kontakt med oss gjennom kontaktsida vår. Me vil gjerne hjelpe deg til å finne skinn som høver saman. Me har sjølve kunnskap om dette handverket, og vil soleis kunne bidra konstruktivt i prosessen med å velge skinn. 

Dersom du ynskjer å kjøpe fleire enn tre skinn på éin gong, kan du få kvantumsrabatt. Me gir også rabatt til kundar som handlar mange skinn med oss over tid. Ta kontakt for tilbod.