To skinn av villsau. Nr 15102 og 15103.
Garva hjå Granberg Garveri.