Skinn av villsau. Nr 15105 og 15106.
Skinna er garva hjå Granberg Garveri.