Skinn av villsau. Skinn nr 15107 og 15108.
Garva hjå Granberg Garveri.
SOLGT!