Saueskinnsfell til benk. Handsydd av to saueskinn, med brudekant og trykk.