Saueskinnsfell av stort spælsauskinn, med brudekant og trykk.